Хамтран ажилладаг системүүд

Picture

Сургалтын Алба

CLOUDUNIMIS систем нь чадварлаг боловсон хүчин бэлтгэж, мэдээллийн урсгалыг зөв удирдах, өдөр тутам хувьсан өөрчлөгдөж байгаа безнисийн орчинд хурдан дасан зохиоцох мэдээллийн систем юм

Picture

Төгсөгчдийн Холбооны WEB

Их, дээд сургуулиудын төгсөгчдөд болон ажил олгогчдод зориулагдсан мэдээллийг хоёр чиглэлд удирдах систем юм.

Picture

CLOUDLMS

Их, дээд сургуулиудын сургалтанд зориулагдсан сургалтыг удирдах систем юм. Олон улсын LMS системүүдийн онцлогуудыг агуулсан.

Picture

e-Төлбөр