Зигби модуль ашигласан Тариалангийн талбайн хяналтын систем

Илтгэсэн хурлын нэр: ММТ-2016: Big Data and Nature

Илтгэгч:  Ц.Сугир

Хамтран илтгэгч: Р.Бямбажав, Ц.Сугир, А.Одгэрэл

Илтгэсэн огноо: 2016-04-07

Илтгэлийн хураангуй:

Энэ судалгааны ажлаар Монгол орны ХАА-н салбарт тэр дундаа газар тариалан болон хүнсний ногооны талбайн хөрсний чийг, орчны температур, нарны эрчмийг хянахад зориулсан Зигби утасгүйгээр богино зайд мэдээлэл дамжуулах модулийг хөгжүүлэн туршсан. Модулиудыг од хэлбэрийн топологиор холбон мэдрүүрүүдийн утгыг төв дээр цуглуулсан. Утасгүй модульд хөрсний чийг болон фото мэдрүүр холбон туршилт хийн тодорхойломжийг нь гарган авсан. 

Илтгэлийн төрөл: Үзүүлэн илтгэл (Poster)

Түлхүүр үг: #хөрсний чийгшил #агаарын температур #нарны эрчим

Илтгэл нэмсэн: Ц.Сугир

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2018