Дууны дохиог Калман шүүр ашиглан шүүх нь

Хэвлэлийн нэр: ШУТИС-ийн хүндэт профессор Д.Гарам-Очирын "Холбооны салбарт өнгөрүүлсэн миний он жилүүд" Онол, практикийн бага хурлын эмхэтгэл

Зохиогч:  Ц.Сугир

Хамтран зохиогч: Д.Ууганбаяр, Ц.Сугир

Хэвлүүлсэн огноо: 2017-05-18

Хуудас дугаар: 88-92

Өгүүллийн хураангуй: Дууны дохионд цагаан шуугиан нэмж системийн оролтонд өгч, Калманы шүүр болон ARMA дохио загварчлах аргуудыг ашиглан цэвэр дууны дохио гарган авах туршилт, судалгааг MATLAB орчинд хийснийг энд өгүүлнэ.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #дууны дохио #ARMA төлвийн орон #Калманы шүүр

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Сугир

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2018