Зигби модуль ашигласан Тариалангийн талбайн хяналтын систем

Хэвлэлийн нэр: ММТ-2016: Big Data and Nature

Зохиогч:  Ц.Сугир

Хамтран зохиогч: Р.Бямбажав, Ц.Сугир, А.Одгэрэл

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-04-07

Хуудас дугаар: 190-193

Өгүүллийн хураангуй: Энэ судалгааны ажлаар Монгол орны ХАА-н салбарт тэр дундаа газар тариалан болон хүнсний ногооны талбайн хөрсний чийг, орчны температур, нарны эрчмийг хянахад зориулсан Зигби утасгүйгээр богино зайд мэдээлэл дамжуулах модулийг хөгжүүлэн туршсан. Модулиудыг од хэлбэрийн топологиор холбон мэдрүүрүүдийн утгыг төв дээр цуглуулсан. Утасгүй модульд хөрсний чийг болон фото мэдрүүр холбон туршилт хийн тодорхойломжийг нь гарган авсан. 

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #нарны эрчим #хөрсний чийг #агаарын даралт

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Сугир

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2018