Хяналтын видео мэдээллийг шахаж хадгалах зарим асуудалд

Хэвлэлийн нэр: ШУТИС ЭШБ

Зохиогч:  Ц.Сугир

Хамтран зохиогч: Ю. Цэдэнсүрэн,Ц.Тэнгис

Хэвлүүлсэн огноо: 2005-03-30

Хуудас дугаар: 192-198

Өгүүллийн хураангуй: Визуаль хяналтын системийг компьютерийн сүлжээнд оруулж, мэдээллийг нөцлөх аргыг зорилго болгон тавьж, компьютерийн USBцуваа сувгаар хяналтын видео мэдээллийг компьютерт оруулж, хянагдаж байгаа орчны сценийг шаардлагатай хэмжээний хугацааны интервалтайгаар санах ойд эзлэх бага багтаамжтайгаар бичиж авах техникийн нэг шийдлийг хэрэгжүүлэх аргыг боловсруулав.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Хэт нягтрал #хар цагаан дүрс

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Сугир

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2018