Металл хийцийн найрлагын цэвэршлийг тодорхойлох асуудалд

Хэвлэлийн нэр: Улаанбаатар дээд сургуулийн ЭШБ #10

Зохиогч:  Ц.Сугир

Хамтран зохиогч: Ц.Сугир, Ю. Цэдэнсүрэн

Хэвлүүлсэн огноо: 2010-02-25

Хуудас дугаар: 18-27

Өгүүллийн хураангуй: Металл бэлдмэлийн найрлагын цэвэршлийн чанарыг хурдан шуурхай үнэлэхэд зүсэлтийн бичил дүрсийн гистограммын шинжилгээг ашиглах техник системийн бүтэц, хэмжилтийн аргачиллыг боловсруулж, саарал ширэмний зарим сорьцод туршилт хийсэн үр дүнгийн тухай авч үзнэ.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Ширэм #дүрс #Хольц #Ган #Микроскоп

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Сугир

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2018