ГУДАМЖНЫ ОРОН ЗАЙН ДИЗАЙНЫ СУДАЛГАА  
ПАССИВ БАРИЛГА  
RESULTS OF PHYTOCHEMICAL STUDY OF CISTANCHE DESERTICOLA  
Зөгийн жилийний биологийн идэвхт нэгдлийн судалгаа  
Зүүн гарын гоёо ургамлын биологийн идэвхт нэгдлийн судалгаа  
Чөмөгний тосны баяжмалын биологийн үзүүлэлт  
Шар яргуй ургамлын фитохимийн судалгааны үр дүнгээс  
Говийн хэрээн нүд жимсний биологийн идэвхит нэгдлийн судалгаа  
Алтайн далан хальс ургамлын жимсний фитохимийн судалгаа  
Зүүн гарын гоёоны фитохимийн судалгааны үр дүнгээс  
Яргуйн фитохимийн судалгааны үр дүнгээс  
Шивнүүрийн чөмөгний тосны судалгааны дүн  
Кофены үрийн химийн найрлага хуурах үед өөрчлөгдөх нь  
Ацан ажигана ургамлын үндэсний фитохимийн судалгаа  
Малын наралтай өөхлөг эдийн химийн найрлагын судалгааны үр дүн  
Туулайн тагнай ургамлын фитохимийн судалгааны үр дүнгээс  
The use of the Matlab Simulation in Communication Systems  
WDM-TDM PON сүлжээний долгионы урт болон зурвас хуваарилалтын арга  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 216 217
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2018