The use of the Matlab Simulation in Communication Systems  
WDM-TDM PON сүлжээний долгионы урт болон зурвас хуваарилалтын арга  
WDM-TDM PON сүлжээний зурвас хуваарилалтын арга  
Инженерийн удиртгал хичээлийн сургалтын үр дүнд хийсэн дүн шинжилгээ  
Engineering of Access Point, its Analytical Modeling of Empirical Wifi Traffic  
ДАМЖУУЛЛЫН ТҮВШНИЙ ПРОТОКОЛД ХИЙСЭН СУДАЛГААНЫ ЗАРИМ ҮР ДҮНГҮҮД  
The analysis of transport layer protocols for multimedia traffic  
ҮДСБ-ЫН CDIO ЗАГВАРЫН ДАГУУ ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ АСУУДАЛД  
A comparative study on information security risk analysis methods  
Хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах арга зүй  
Мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийн шинжилгээний аргуудын харьцуулсан судалгаа  
Архитектор Б.Дамбийнямын уран бүтээлээс  
Isolation and identification of yeasts from airag (koumiss) and khoormog, traditional drinks of mongolia  
Analysis on information potential in the information network  
Electrical circuits transfer funcftion for information potential determination  
Two-port circuits transfer function for information potential determination  
Дууны дохиог Калман шүүр ашиглан шүүх нь  
Металл хийцийн найрлагын цэвэршлийг тодорхойлох асуудалд  
Инженерийн боловсролын ёс суртахууны үнэт зүйлсийн асуудалд  
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 215 216
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2017